تعداد افرادی که از زمان ثبت سوابق در انگلیس بیشترین انتظار را برای درمان در بیمارستان دارند | اخبار انگلستان

طبق آخرین آمار ، تعداد افرادی که در انگلیس منتظر شروع درمان در بیمارستان هستند به یک رکورد جدید رسیده است.

طبق NHS انگلیس ، در مجموع 4.95 میلیون نفر منتظر شروع درمان در پایان ماه مارس 2021 بودند – بالاترین تعداد از زمان ثبت سوابق در آگوست 2007.

تعداد افرادی که برای شروع درمان در بیمارستان باید بیش از 52 هفته منتظر بمانند ، در مارس 2021 بالغ بر 436127 نفر بود که بالاترین تعداد برای هر ماه تقویمی از آگوست 2007 است ، زمانی که این رقم 578،682 نفر بود.

در مارس 2020 تعداد افرادی که برای شروع درمان باید بیش از 52 هفته منتظر بمانند فقط 3،097 نفر بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.