فهرست بستن

ماه: جولای 2021

کووید -19: به کارفرمایان گفته شد مجبور کردن کارکنان به واکسن در پی هشدار درباره سیاست های “بدون ضربه ، بدون شغل” جرم محسوب می شود | اخبار انگلستان

کارفرمایان انگلیسی هشدار داده اند که وادار کردن کارکنان به واکسیناسیون کرونا می تواند جرم محسوب شود ، در شرایطی که نگرانی ها درباره سیاست…

کووید -19: شلیک گاز اشک آور در درگیری با اعتراضات پاسپورت واکسن کرونا در پاریس | اخبار جهان

در پی درگیری شدید تظاهرات کنندگان علیه پاسپورت واکسن کرونا ، پلیس به سمت معترضان در پاریس گاز اشک آور شلیک کرد. معترضان به پایتخت…

نخست وزیر بوریس جانسون و همسرش کری در انتظار بچه دوم خود هستند ، زیرا او می گوید سقط جنین داشته است اخبار انگلستان

نخست وزیر بوریس جانسون و همسرش کری در انتظار دومین فرزند خود هستند. در پست اینستاگرام ، کری همچنین گفت که اوایل امسال سقط جنین…